software til styring af farer

Håndtering af farlige materialer

Arbejdstagere og virksomhedsejere er ofte mest bekymrede over farer. Gode softwarepakker til håndtering af farligt materiale kan sikre, at arbejdstagere og deres ejere er sikre, mens de udfører visse opgaver. Et risikostyringssystem kan reducere produktionen, øge sikkerheden og forbedre forretningspraksis. Et typisk eksempel på en softwarepakke til risikostyring er arbejdernes udkig efter EP Version 3. Denne pakke kan administrere oplysninger i en database over farligt materiale. Det kan opdateres dagligt eller ugentligt. Sporing af varer kan udføres efter lokation, job eller type. Dette gør det nemmere at spore dele og materialer. Træk og slip-bestilling er mulig, samt forhåndsvisning. Du kan opdatere fortegnelsen over farlige materialer enten automatisk eller med tilladelse.

Sporing af farlige materialer

Hazards management software giver dig mulighed for at importere og eksportere data samt generere komplekse rapporter til administration og administration. En overvågningssoftwarepakke er eksemplet på agentovervågningssoftware. Disse systemer giver dig mulighed for at spore arbejdskraft og økonomi samt lager. Du kan udskrive, gemme eller sende resultaterne til en printer. Til gennemgang kan rapporterne sendes tilbage til teknisk afdeling via e-mail.

Automatisering

Automatiserede processer som cyklusoptælling kan forbedre manuelle processer og reducere forsinkelser. For eksempel blev certificeringen af Healthcare Safety-programmet udviklet af sundhedsindustrien. Dette program var grundlaget for elektroniske patientjournaler retningslinjer. Sundhedsfaciliteter, der er nødvendige for at bevise dataintegritet og genoprette sikkerheden i seks områder for at være berettiget til certificering. Automatiseringen af data under certificeringsprocessen tilskyndede til, at elektroniske patientjournaler blev implementeret, hvilket førte til lavere omkostninger og højere effektivitet. Sundhedsfaciliteter i dag kan få en certificering uden at skulle vente i seks år på, at data behandles.

Konklusion

Brugen af teknologi kan forbedre sikkerheden, sundhedsplejen og økonomien i en facilitet. Disse er blot nogle af de mange fordele teknologi tilbyder.

* Automatiserede meddelelsesfunktioner er et omkostningsbesparende værktøj, der reducerer den tid og indsats, der er nødvendig for at sende kommunikation. Medicinske fejl kan reduceres ved at fjerne menneskelige fejl. * Automatiseret kommunikation (for eksempel alarmer, pl indberetninger og så videre)* Omkostningsbesparelser som følge af reduktionen i humanolicited opkald eller e-mails. * færre dokumentationskrav end en manuel betjening. Farlige materialer kan reduceres ved at klassificere aktiver, så de er nemme at lokalisere på transportbåndssystemet. * Bestilling af varer gør det muligt at levere produktet på det rigtige sted. Dette øger produktiviteten og reducerer behovet for genlevering.

Dette er blot nogle eksempler på, hvordan teknologi kan forbedre sikkerheden og spare penge. Din virksomhed kan høste fordelene ved teknologi med lille indsats

* Forebyggelse af menneskelige fejl i administrationsprocesser som kontrol af blodposer, tegninger og OPort. En betydelig reduktion af menneskelige fejlbaserede procedurer har en betydelig indvirkning på produktivitet og omkostninger.

Specielle stakke kan bruges til at opbevare blod, Msg volumemetri og andre patientdata. Specielle stakke bruges til at gemme patientdata. Dette sikrer, at alle oplysninger kan tilgås i ét system. Ved at reducere den mængde plads, der kræves for at gemme og sende entFolder-sikkerhedskopifiler, kan driftsomkostningerne reduceres. Afsendere behøver ikke længere at beskæftige sig med 3PL’s eller andre almindelige afskibere og kan nyde fordelene ved O MPG tracking software.

Lufttransport enheder, der er mærkevarer vil koste mindre reklame. Medicinsk personale kan bruge teknologiske kopier af lastbiler og bygninger til at opfylde de samme krav. President Medical Supply Chain kan gøre 20 millioner dollars om året ved at udnytte potentialet i billedbehandling medicinske journaler opgørelser.

Forsendelsesomkostninger kan reduceres med tusinder af dollars om året for virksomheder. O MPG software er blevet brugt af hospitaler som Children’s Hospital i Philadelphia for at reducere urentable vaskeri List Dofetails. Baseret på en gennemsnitlig $ 2.500/yr levering udgifter, den gennemsnitlige hospitalsomkostninger var $ 2.500/year. Hospitaler kan reducere deres omkostninger med $ 2.500 om året. Disse besparelser kan udmønte sig i betydelige besparelser for familier med lave indkomster.

Et logisk logistisk system kan være til gavn for enhver virksomhed. Virksomheder kan sænke forsendelsesomkostningerne, øge kundetilfredsheden, foreskrive overholdelse og nyde godt af betydelige omkostningsbesparelser.

Skriv kommentar